Sitogenetik Laboratuvarı

 • Sitogenetik Laboratuvarı
  •  Sitogenetik Laboratuvarı Hakkında Genel Bilgiler
   • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde kurulan sitogenetik laboratuvarı, tüm örneklerden karyotip analizi için rutin hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda analizler günümüzün çağdaş teknikleriyle yapılıp, başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet sunmaktadır. Laboratuvarlarımız, üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde yer almaktadır. Yeri Tıp Fakültesi Ana Binası zemin katındadır.  Analizler için başvurular Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na yapılmaktadır.
  • Sitogenetik Laboratuvarının Test Listesi
   • Periferik kandan karyotip analizi
   • Kord kanından karyotip analizi
   • Amniyosentez materyalinden karyotip analizi
   • Koryon villus biyopsisinden karyotip analizi
   • Abortus materyalinden karyotip analizi
   • Solid dokulardan karyotip analizi
  • Sitogenetik Laboratuvar’ında Çalışılan Testlerin İstenmesi
   • Hastanemiz ilgili polikliniklerinin doktorları tarafından HBYS’ye (Hastane Bilgi yönetimSistemi) girilerek tetkik adı veya tetkik kodu ile istem yapılır. Testlerin tam ve zamanında çıkması için test girişleri tam eksiksiz yapılmalıdır. Test girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir.
  • Sitogenetik Laboratuvarı’nda Çalışılan Testlere Ait Örneklerin Anabilim Dalı’na Kabulü
   • Örnekler Tıbbi Genetik Anabilim Dalı girişinde sağ tarafta yer alan “Materyal kabul-sonuç” bankosunda ilgili kişi tarafından kabul edilir. Laboratuvarımız hafta içi, saat 8:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Saat 17:00’den sonra icapçı nöbeti şeklinde çalışma devam etmektedir. Hafta sonu laboratuvarımız kapalı olup yine nöbet şartlarında ve acil şartlarda, önceden haber verilerek hizmet verilebilmektedir. Örneklerin kabulü ile ilgili akış şeması aşağıda açıklanmıştır.
    • Bölümümüze hasta örneği, 3 yoldan refere edilebilir
     • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden
     • Diğer kamu hastanelerinden
     • Özel hastane, merkez veya muayenehaneden
    • Hasta örneği bölümümüze 3 şekilde ulaşabilir
     • Hasta kendisi getirebilir
     • Hastanın yakını getirebilir
     • Dış merkezden kargo yolu ile
    • Bölümümüze ulaşan tüm örnekler Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Sekreterliği’ne ulaşır.
    • Eğer randevu ile kabul edilen bir test örneği var ise (kemik iliği, DEB testi, FISH analizi…gibi) uygun tarihe randevu verilir. Randevu günü hastanın uygun materyali kabul edilir.

Leave a Reply