Moleküler Genetik Laboratuvarı

 Moleküler Genetik Laboratuvarı Hakkında Genel Bilgiler

  • Moleküler Genetik Laboratuvarı, gen düzeyindeki düzensizliklerle (mutasyon) ilişkili hastalığı bulunan hasta ve ailelerine doğum sonrası (postnatal) ya da bu tip bir hastalık açısından riskli gebeliklerde doğum öncesi (prenatal) dönemde tanı koyulması için gerekli laboratuvar hizmetleri vermektedir.
  • Genetik hastalıkların moleküler düzeyde tanımlanması için kullanılan testler anabilim dalımızdaki moleküler genetik laboratuvarlarında yürütülmektedir. Moleküler genetik birimimizde yapılması istenen tetkikler için hekim tarafından endikasyon konulması gerekmektedir. Hasta veya ailelerin bireysel başvuru durumlarında klinik genetik polikliniğimizde endikasyon uygunluğu açısından hekimlerimiz tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır.
  • Moleküler genetik testler için gerekli örnek çeşitleri, analizlerde kullanılacak teknikler ve testlerden çıkacak potansiyel sonuçlarla ilgili bilgiler yanı sıra hasta ve ailelerinin danışmak istediği tıbbi konular tıbbi genetik uzmanlarımız tarafından açıklanmaktadır. Laboratuvarımızda analizler günümüzün çağdaş teknikleriyle yapılıp, başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet sunmaktadır.
  • Laboratuvarımız Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde yer almaktadır. Yeri Tıp Fakültesi Hastane Binası zemin katındadır. Analizler için başvurular Tıbbi Genetik Anabilim Dalına yapılmakta olup, örnekler burada alınmaktadır.

 

 

 

 

Leave a Reply