Hakkımızda

 • Anabilim Dalı’nın Kuruluş Amacı ve Kapsamı
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı insan genetiği alanında yetişmiş eleman sağlamak, bu konuda eğitim vermek, genetik hastalıklar ile ilgili toplumda ortaya çıkan ihtiyacı gidermek ve hasta hizmeti sunmak, bilimsel araştırmalara katkıda bulunacak araştırmalar üretmek ve sonuçlandırmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçlara uygun olarak tıp fakültesi öğrencileri yanı sıra biyoloji ve ihtiyaç hissedilen diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilere staj eğitimi vermektedir. Ayrıca hasta hizmeti ve laboratuvar hizmeti sunmaktadır. Bu aktiviteler aşağıda verilen 4 alt birimde gerçekleştirilmektedir.
   • Sitogenetik
   • Moleküler sitogenetik
   • Moleküler genetik
   • Poliklinik
  • Anabilim Dalı Hakkında Genel Bilgiler
   • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde Ana Bina Zemin katında yer almaktadır. Laboratuvar analizleri için başvurular Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na yapılmaktadır.

Leave a Reply