Tarihçe

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1976 yılında başlayan insan genetiği çalışmalarımız 2003 yılında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nın kurulması ile çok gelişmiştir. Anabilim Dalı Sitogenetik, Klinik Genetik, Moleküler Genetik ve bunlara bağlı çeşitli alt grup bilimsel çalışmalarda; gebelik öncesinden başlayarak tüm yaşam boyu her yaştaki insana ve her canlı hücreye genetik tetkik ve değerlendirme yapacak bilim gücüne ve teknik alt yapıya sahiptir.

Leave a Reply